Archiwalne materiały dla uczestników Drukuj E-mail
Wykład

Nauka i biznes,
czyli jak robią to w Cambridge
Edycja 07/08Wykład 14: "Online Services and Web 20 Market assesment"
23 stycznia 2008

Zaproszony gość Norbert Biedrzycki, omówił cztery główne modele biznesowe istniejące w Internecie. Powiedział od czego zależy ich komercyjny sukces. Przedstawił także sposób w jaki inwestorzy (nie tylko venture capital) oceniają projekty.

W prezentacji doktora Weydmanna można znaleźć przypomnienie pracy domowej (zadanej 9 stycznia), informacje dotyczące podsumowania cyklu wykładów (które odbędzie się 30 stycznia) oraz szczegółowe informacje dotyczące zaliczenia.

Prezentacja Norbert Biedrzycki (pdf)
Prezentacja dr Romuald Weydmann (pdf)

Wykład 13: Wojciech Cetnarski – "Z motyką na Słońce"
16 stycznia 2008

Zaproszony gość Wojciech Cetnarski, opowiedział o tym jak zmienić pomysł na pieniądze. Na przykładzie współzałożonej przez niego firmy Polish Energy Partners słuchacze mieli szansę prześledzić rozwój przedsiębiorstwa od pomysłu aż do spółki giełdowej. Pan Cetnarski wiele uwagi poświęcił kwestii współpracy przedsiębiorcy z inwestorem, potrzebie odpowiedniego sformułowania umowy o współpracy. Na koniec podał kilka "rad" jak przetrwać w biznesie.

Prezentacja Wojciech Cetnarski (pdf)


Uwaga!!! Prezentacja nie zawiera wszystkich treści przedstawionych na wykładzie i nie zastępuje obecności na nim.
Wykład 12: Robert Kwiatkowski – „Rok 2007 na GPW...”
9 stycznia 2008

Zaproszony gość Robert Kwiatkowski, dyrektor działu rozwoju biznesu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, opowiedział jak można pozyskać kapitał z giełdy. Na początek przytoczył kilka podstawowych wskaźników giełdowych za 2007 rok. Następnie przeszedł do głównego punkty prezentacji – czyli rynku NewConnect. Opisał jego założenia, drogę, jaką spółka musi pokonać aby na nim zadebiutować, korzyści z tego płynące, a także koszy całej operacji. Na koniec przedstawił sytuację GPW na rynku międzynarodowym. Wszystko zostało poparte było licznymi przykładami firm obecnych na giełdzie, czy to na rynku głównym, czy na NewConnect.

W prezentacji dra Kuleszy znajdują się zapowiedzi następnych wykładów oraz treść pracy domowej.

Prezentacja Robert Kwiatkowski (pdf)
Prezentacja dr Kulesza (pdf)


Uwaga!!! Prezentacje nie zawierają wszystkich treści przedstawionych na wykładzie i nie zastępują obecności na nim.
Wykład 11: Edward Mier-Jędrzejowicz – "They didn’t know that it couldn’t be done"
19 grudnia 2007

Zaproszony gość, Edward Mier-Jędrzejowicz opowiedział o początkach telefonii komórkowej w Polsce, gdy zespół Centertela podjął się misji poprawy łączności w Polsce. Mówił o trudnych początkach, budowaniu infrastruktury, ciągłym powiększaniu zasięgu, budowaniu świadomości technologii telefonii komórkowej. Wspomniał o marketingu, czyli jak przekonać człowieka, który nie wie co to jest, do używania telefonu komórkowego. Wiele uwagi poświęcił sytuacji firmy w roku 1996, problemom, które wynikły z nieudzielania licencji GSM Centertelowi.

W prezentacji dra Kuleszy znajdują się: podsumowanie zeszłotygodniowych ankiet, informacje o zadanej pracy domowej, a także termin następnego wykładu (9 stycznia 2008).

Prezentacja Edward Mier-Jędrzejowicz (pdf)
Prezentacja dr Kulesza (pdf)


Uwaga!!! Prezentacje nie zawierają wszystkich treści przedstawionych na wykładzie i nie zastępują obecności na nim.

Wszystkim słuchaczom wykładu życzymy Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

Kamil Kulesza
i zespół CambridgePYTHON
Wykład 10: dr Kamil Kulesza – "Przenoszenie wzorców z Cambridge do Polski"
12 grudnia 2007

Dr Kami Kulesza opowiedział o swoich doświadczeniach związanych z przenoszeniem wzorców wspierania innowacyjnej przedsiębiorczości oraz pracy ze studentami z Cambridge do Polski. Wzorce z Cambridge zostały wykorzystane podczas:

  1. Letniej Praktyki Kryptograficznej 2005, Letniej Praktyki Badawczej „Matematyka, Informatyka i komercjalizacja - tak jak robią to w Cambridge” 2006 i 2007 organizowanej w IPPT PAN
  2. Budowania (i działania) projektu CambridgePYTHON

Na praktykach studenci mieli szansę zmierzyć się z aktualnymi problemami (np. odzyskiwaniem danych z dysków twardych). Okazało się, że są oni w stanie pracować samodzielnie i osiągać znaczące wyniki.

Projekt CambridgePYTHON wspierający innowacyjną, akademicką przedsiębiorczość według najlepszych standardów z Cambridge jest także w dużej mierze „budowany” przy pomocy studentów (jest to jeden z czynników dlaczego projekt jest „jak w Cambridge”). Wszystkich, którzy chcieliby sprawdzić się w nim dr Kulesza zaprosił do współpracy.

Zaprosił także chętnych do współpracy przy organizowaniu Letniej Praktyki Badawczej 2008.
Wykład 9:"ICTAM04 IT, czyli jak zaradzić nieszczęściu (studium przypadku)"
5 grudnia 2007

Przemysław Sadowski wraz z dr Kamilem Kuleszą opowiedzieli o organizacji kongresu ICTAM04 IT. Przedstawili z jakimi zagadnieniami musieli się zmierzyć gdy dołączyli do zespołu przygotowującego imprezę. Omówili rozwiązania niektórych problemów. Uczestnicy wykładu przeszli przyspieszony kurs jak w ekspresowym tempie stworzyć niezawodny system.

W prezentacji dra Kuleszy znajdują się informacje o zadanej pracy domowej, a także zapowiedź następnego wykładu.

Prezentacja (pdf)


Uwaga!!! Prezentacja nie zawiera wszystkich treści przedstawionych na wykładzie i nie zastępuje obecności na nim.
Wykład 8: Rafał Bator – "Inwestycje - błędy i pułapki"
28 listopada 2007

Zaproszony gość, Rafał Bator , partner Enterprise Investors omówił etapy procesu inwestycyjnego z punktu widzenia dużego funduszu private equity. Dla każdego etapu wskazał miejsca, w których rodzą się konflikty (punkty widzenia funduszu i przedsiębiorcy są różne). Szczególną uwagę zwrócił na rolę ludzi, zarówno przedsiębiorcy, prezesa, rady nadzorczej, jak i przedstawicieli funduszu, jako czynnika mającego bardzo silny wpływ na powodzenie całej inwestycji. A wszystko to z uwzględnieniem specyfiki branży IT.

W prezentacji dra Kuleszy znajdują się informacje o zadanej pracy domowej, a także zapowiedź następnego wykładu.

Prezentacja Rafała Batora (pdf)
Prezentacja dr Kulesza (pdf)


Uwaga!!! Prezentacje nie zawierają wszystkich treści przedstawionych na wykładzie i nie zastępują obecności na nim.
Wykład 7: prof. Włodzimierz Gogołek – "Biznesowe wyzwania wirtualnego świata"
21 listopada 2007

Zaproszony gość, prof. Włodzimierz Gogołek z Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, opowiedział jak obecnie wygląda rozwój Internetu oraz jakie stwarza on możliwości biznesowe. Podkreślił rolę informacji i dostępu do niej we współczesnym świecie. Wskazał także związane z tym zagadnieniem problemy selekcji i wyszukiwania wiadomości. Prof. Gogołek nakreślił również swoją wizję rozwoju Internetu, a co za tym idzie całego świata.

W prezentacji dra Kuleszy znajdują się informacje o zadanej pracy domowej, a także zapowiedź następnego wykładu, na którym gościem będzie Rafał Bator.

Prezentacja prof. Gogołek (pdf)
Prezentacja dr Kulesza (pdf)

Zainteresowanych zapraszamy na prywatną stronę prof. Gogołka (www.gogolek.com), na której znajdują się jego publikacje, prezentacje, referaty oraz materiały z wykładów w Instytucie Dziennikarstwa.


Uwaga!!! Prezentacje nie zawierają wszystkich treści przedstawionych na wykładzie i nie zastępują obecności na nim.
Wykład 6: dr Andrew Walsh – "Transferring University Technology"
14 listopada 2007

Zaproszony gość dr Andrew Walsh, pracownik Cambridge Enterprise, opowiedział "jak robią to w Cambridge", czyli w jaki sposób osiągnięcia naukowe z uniwersytetu są przenoszone do przemysłu. Przedstawił misję, rolę oraz zasady działania Cambridge Enterprise – organizacji zajmującej się właśnie tym zagadnieniem. Zwrócił także uwagę na problemy i wyzwania związane z ochroną patentową innowacji, która jest kluczowym elementem transferu technologii.

Prezentacja (pdf)

Uwaga!!! Prezentacja nie zawiera wszystkich treści przedstawionych na wykładzie i nie zastępuje obecności na nim.
Wykład 5: Tomasz Fudała – VCR
7 listopada 2007

Zaproszony gość Tomasz Fudała, członek zespołu CambridgePYTHON, poprowadził warsztaty VCR – Venture Capital Research. Przybliżyły one proces inwestowania Aniołów Biznesu i funduszy venture capital w przedsięwzięcia typu start-up. Warsztaty zostały przeprowadzone w formie gry VCR, która jest podobna w swej idei do gry giełdowej polegającej na „wirtualnym” inwestowaniu w spółki dopuszczone do publicznego obrotu. Opracowanie i wdrożenie VCR jest autorskim pomysłem, ciągle jeszcze na etapie rozwoju i doskonalenia, realizowanym przez zespół CambridgePYTHON.

W prezentacji dra Kuleszy, podsumowującej warsztaty, znajduje się opis nieobowiązkowej pracy domowej oraz zapowiedź następnego wykładu. Pobrać można także wyniki gry.

Prezentacja (pdf)
Wyniki 1 rundy gry (pdf)
Wyniki 2 rundy gry (pdf)

Uwaga!!! Materiały nie zawierają wszystkich treści przedstawionych na wykładzie i nie zastępują obecności na nim.
Wykład 4: Toby Moore – “Who wants to be entrepreneur?"
24 październik 2007

Zaproszony gość Toby Moore dyrektor funduszu Imprimatur Capital opowiedział o najważniejszych aspektach zakładania nowego przedsiębiorstwa wysokich technologii. Czyli o tym kiedy, dlaczego, gdzie oraz z kim tworzyć start-up.

Prezentacja (pdf)

Uwaga! Prezentacja nie zawiera wszystkiego co było mówione na wykładzie. W szczególności nie obejmuje sesji pytań i odpowiedzi.
Wykład 3: dr Kamil Kulesza – „Great Cambridge Science Minds”
17 października 2007

Wykład był podzielony na 2 części. Część pierwsza dotyczy pięciu naukowców z Cambridge, którzy realizują ideę „How can I help you?”. Są to:
Richard Friend
Artur Ekert
Timothy Pedley
David Wheeler
Andy Hopper

W tej części znajdują się także informacje związane z zadaną pracą domową. Część druga jest to prezentacja profesora Andy Hoppera, przedstawiona na Wielkim Otwarciu projektu CambridgePYTHON w marcu br. Można z niej dowiedzieć się jak uniwersytet może skutecznie współpracować z biznesem.

Część pierwsza (pdf)
Część druga (pdf)

Uwaga!!! Prezentacje nie zawierają wszystkich treści przedstawionych na wykładzie i nie zastępują obecności na nim. W szczególności prezentacje nie zawierają profili pięciu omawianych na wykładzie naukowców.
Wykład 2: Barbara Nowakowska – „Finansowanie bez taryfy ulgowej”
10 października 2007

Zaproszony gość pani Barbara Nowakowska, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (www.psik.org.pl) opowiedziała o tym, czego oczekują inwestorzy kapitałowi od innowacyjnych przedsiębiorstw.

Prezentacja (pdf)

Uwaga! Prezentacja nie zawiera wszystkiego co było mówione na wykładzie. W szczególności nie obejmuje sesji pytań i odpowiedzi.
Wykład 1: dr Kamil Kulesza – „Wykład Inauguracyjny”
3 października 2007

Prezentacja do pierwszego wykładu „Nauka i biznes, czyli jak robią to w Cambridge” składa się z 2 części. Część pierwsza zawiera genezę nazwy i cele projektu CambridgePYTHON, założenia i cele cyklu wykładów oraz ustalenia organizacyjne. Część druga opowiada o Cambridge, o tamtejszym uniwersytecie oraz otaczającym go regionie zwanym Silicon Fen.

Część pierwsza (pdf)
Część druga (pdf)

Uwaga! Prezentacje mogą nie zawierać wszystkiego co było mówione na wykładzie.
..::.. © 2011 CambridgePYTHON ..::..
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.