Wykład Nauka i Biznes Drukuj E-mail
Wykład

Nauka i biznes,
czyli jak robią to w Cambridge

Wykład Nauka i Biznes orgaznizowany był w semestrach zimowych 2007/2008 i 2008/2009. Był to cykl wykładów dotyczących przedsiębiorczości i komercjalizacji nauki. Jego miejsce zajęła w 2009 roku Akademia Innowacji CambridgePYTHON. Tematyka zajęć Wykładu i Akademii jest zbliżona, choć różnią się one formułą. Spotkania Wykładu odbywały się co tydzień, kilkanaście razy w semestrze, a Akademia Innowacji CambridgePYTHON to cykl kilku weekendowych spotkań.


Zapraszamy do zapoznania się z opisem zajęć Wykładu "Nauka i Biznes, czyli jak robią to w Cambridge", które odbywały się w roku akademickim 2007/2008 oraz w 2008/2009 .W 2008 roku (semestr zimowy 2008/2009), oraz w 2007(semestr zimowy 2007/2008) odbywał się Wykład „Nauka i biznes, czyli jak robią to w Cambridge" organizowany przez Projekt CambridgePYTHON pod patronatem Ambasady Brytyjskiej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przy współudziale Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej.

Celem zajęć było przedstawienie metod komercjalizacji wyników badań naukowych na przykładzie wzorców zaczerpniętych z University of Cambridge. Zaprezentowane były także możliwości przeniesienia doświadczeń z Cambridge na grunt polski. Pokazane zostało jak polscy studenci, doktoranci i młodzi naukowcy mogą tworzyć nowe przedsięwzięcia "tak jak w Cambridge".Python Spis wykładów i materiały - rok 2008


Python Spis wykładów i materiały - rok 2007


Prowadzący: dr Kamil Kulesza

Program:

1. System komercjalizacji wyników badań naukowych stosowany na University of Cambridge

Zapoznanie z University of Cambridge, wraz z otaczającym go regionem ekonomicznym, zwanym Europejską Doliną Krzemową. Jest to tzw. Sillicon Fen, czyli rozbudowany ekosystem, na który składają się uczelnia, firmy hi-tech, inwestorzy, i instytucje wspierające młodych naukowców-przedsiębiorców. Opisanie sposobu w jaki Cambridge stało się miejscem gdzie nauka i biznes działają wspólnie, tworząc raz za razem kolejne udane przedsięwzięcia w zakresie wysokich technologii. Na wykładzie połączona zostanie teoria z praktyką – omówione będą przykłady firm technologicznych, które zostały założone przez naukowców z Cambridge.

2. Komercjalizacja wyników badań naukowych w warunkach polskich

W tej części przedstawione będą doświadczenia projektu wspierania przedsiębiorczości akademickiej CambridgePYTHON. Zajęcia oparte będą na wykorzystaniu doświadczenia prowadzącego i zaproszonych gości (case studies). Dodatkowo wykorzystane będą metody uczenia przedsiębiorczości stosowane w Centre for Entrepreneurial Learning (Judge Business School) na University of Cambridge. Część zajęć prowadzona będzie w oparciu o materiały w języku angielskim.

Informacje dodatkowe:

Wykład przeznaczony był dla studentów studiów magisterskich i doktoranckich (był organizowany przy współpracy z PAN i PW).

Odbywał się będzie w wymiarze 30h w semestrze zimowym 2008/2009 roku, a jego formuła oparta była na formule programu Enterprise Tuesday prowadzonego w Judge Business School, University of Cambridge.

..::.. © 2011 CambridgePYTHON ..::..
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.